ecm logo

  • Hospodine, modlíme se za Francii a prosíme za tamější prezidentské volby. Prosíme, nedej zvítězit kandidátovi, který by šířil zlo, rozděloval lidi, vyvolával napětí a sloužil falešným ideologiím. Prosíme o pokoj pro Francii a pro Evropu.
  • Modlíme se za Turecko, prosíme o zachování alespoň základních znaků demokracie a co největší svobody. Prosíme o mírové řešení problému Kurdistánu.
  • Modlíme se za pokoj pro Sýrii, Ukrajinu, Jemen, Niger a další země, kde se válčí.
  • Prosíme o ochranu před severokorejským režimem, prosíme o pomoc pro obyvatele Severní Koreje, zvláště prosíme za tamější pronásledované křesťany.
  • Modlíme se za zachování demokracie u nás, za pomoc, když nad námi vládne byrokratická mašinerie státu. Prosíme, aby se co nejvíc obnovily občanské svobody v naší zemi.
  • Ochraňuj i demokracii a svobodu v dalších evropských zemích, zvláště prosíme za Bělorusko, Polsko, Maďarsko a Slovensko.

2. – 8. 4.

Sereď
Prosíme o modlitby za
- prípravy a priebeh Veľkonočného koncertu pre deti z DD 9. 4. 2017
- prípravy Veľkonočných spoločných akcií zborov od 13. 4. – 17. 4. 2017
- ochotných dobrovoľníkov
Sme vďační za
- ľudí a rodiny, ktorí po dlhšom čase navštívili náš zbor opäť
- dorastencov, ktorí sa stretávajú pri výučbe katechizmu
- mnohé uzdravenia a svedectvá, našich starších bratov a sestier v Pánovi
Pavle Kocev

­